Dự án đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Cung Thuế

Nhà văn hóa thôn Cung Thuế – UBND xã Ứng Hòa – Hà Nội

 

Mặt đứng công trình trong quá trình hoàn thiện

Chuẩn bị trình đổ bê tông mái.

Chuẩn bị trình đổ bê tông mái.