Tin tức Tuyển dụng

Hoàng Long Tech tuyển dụng Kỹ sư Dự Toán tháng 4/2021

Tuyển dụng Kỹ sư Dự Toán Chức danh/vị trí: Tuyển gấp 01 Kỹ sư Dự Toán Địa điểm làm việc: Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Làm việc Toàn Thời Gian Báo cáo cho: Trưởng phòng/ Giám đốc dự án; Lập giá gói thầu (xây dựng + ME); Tìm nguồn cung cấp, xin báo giá vật tư, thiết bị; Hiểu...

Hoàng Long Tech tuyển dụng Kỹ sư Điều hòa Thông gió tháng 4/2021

Tuyển dụng: 01 Kỹ sư Điều hòa thông gió Chức danh/vị trí: Tuyển gấp 01 Kỹ sư Điều hòa Thông gió Địa điểm làm việc: Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Làm việc Toàn Thời Gian Báo cáo cho: Chỉ huy trưởng công trường/ Giám đốc dự án; Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy &...

Hoàng Long Tech tuyển dụng Kỹ sư Điện tháng 4/2021

02 Kỹ sư Điện Chức danh/vị trí: Tuyển gấp 02 Kỹ sư Điện Địa điểm làm việc: Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Làm việc Toàn Thời Gian Báo cáo cho: Chỉ huy trưởng công trường/ Giám đốc dự án; Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo...