Dự án đã thực hiện

Royal City R3

Tổ hợp khách sạn, văn phòng, TTTM, giáo dục và căn hộ cao cấp – Royal City – R3