Dự án đã thực hiện

Dự án Royal City R3

Tổ hợp TTTM và căn hộ cao cấp – Royal City – R3