Dự án đã thực hiện

Dự án Syrena mở rộng

Tổng thể dự án nhìn trực diện từ đường Xuân Diệu.

Hệ thống ống Chille và Hệ thống ống thông gió tại tầng 1 khối Elip.

Hệ thống ống Chille và Hệ thống ống thông gió tại tầng 1 khối Elip.

Hệ thống ống Chille và hệ thống ống thép giải nhiệt tại tầng Hầm 2.

Hệ thống ống Chille và hệ thống thông gió tại tầng Hầm 2.

Hệ thống ống Chille và hệ thống thông gió tại tầng Hầm 2.

Hệ thống ống Chille và hệ thống thông gió tại tầng Hầm 2.

Hệ thống tháp giải nhiệt Chille tại tầng mái.

Hệ thống ống Chille và hệ thống ống thép giải nhiệt kết hợp hệ thống khác tại hành lang tầng điển hình.

Phòng máy.

Phòng máy.

Đoạn ống đứng hệ chille và ống gió.