Dự án đã thực hiện

Dự án Nhà Hỗn hợp HH 03 Duyên Thái

Ảnh tổng thể dự án trong quá trình thi công.

Ảnh tổng thể dự án trong quá trình thi công,

Chi tiết điển hình định vị ống thoát nước trước khi chống thấm.

Chi tiết điển hình định vị ống thoát nước sau khi chống thấm.

Vệ sinh họng kiểm tra sau khi lắp.

Lắp ráp rọ hút bể nước ngầm.

Thi công đường ống hút cho máy bơm vào bể ngầm.

Mặt bằng tầng 1 sau khi hoàn thiện.

Căn hộ đã bàn giao cho chủ nhà để thi công nội thất.

Buổi phổ biến toàn lao động và giao công việc đầu giờ sáng hàng ngày.