Dự án đã thực hiện

Biệt thự Hòa Bình

Tổ hợp Biệt thự Hòa Bình – Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình